Aktuelle turer

I ditt nærområdet 

Til et naturreservat på Haugalandet

På jakt etter spesielle arter

Dagstur til Utsira

Halvdagstur til Røvær, Feøy eller Espevær

Andre fuglelokaliteter med stort potensiale på Haugalandet

Med kikkert og kamera

Praktiske opplysninger

For å få best utbytte av en guidet fugletur er det kun aktuelt med mindre grupper; 3-10 personer.

Turleder stiller med lyssterkt teleskop på solid stativ. Da kan fuglene studeres tett på uten rystelser.

Før turen tilbys gjennomgang av potensielle arter som forventes.

Det er mulig å leie en lett kvalitetskikkert.

Etter turen tilbys gjennomgang av observerte arter via slideshow.

Etter turen sendes liste med observerte arter.

kart_haugalandet

Share