Jan Kåre Ness er guide på turene.

Over 30 år med aktiv fuglekikking.

Fuglefotograf i mange år, og har nær 30 000 fuglebilder i arkivet.

Utallige turer til Utsira, Karmøy, Sveio, Tysvær, Bokn, Vindafjord samt i hjemkommunen Haugesund. Kjenner svært godt de beste fuglelokalitetene på Haugalandet.

Observert nær 340 forskjellige fuglearter på Haugalandet, og totalt 407 arter i Norge.

Med i NRK Rogalands serie om trekkfugler våren 2015.

Tidligere leder av Norsk Ornitologisk Forening avd. Haugaland og Utsira Fuglestasjon.

 

Jan Kåre Ness
Jan Kåre Ness
Share