FuglerFugleturFugleturerHaugesund

God start

1,5 måned i Bird Race Haugesund er unnagjort. Jeg har nesten vært på daglige turer innenfor kommunens grenser. Primært er kjente fuglelokaliteter besøkt, men jeg også vært på flere nye. Faktisk steder jeg aldri før har frekventert. Temmelig merkelig å se nye områder i sin egen hjemkommune; på Ørpetveit, Kalland, Hagland og Førland. 

Pr, 15. februar har jeg sett 89 fuglearter i Haugesund. Ingen bomber, men flere godbiter. Sædgås, tundragås, kortnebbgås, myrhauk, dvergfalk, polarmåke, grønlandsmåke, haukugle og hvitryggspett. Det er selvfølgelig enklest å få nye arter i starten av året. Fram til april blir det sannsynligvis relativt få nye arter, men da vil flere og flere trekkfugler ankomme fra sør. Summert har skrittelleren allerede passert 200.000 steg på fuglekikking. Omregnet blir det nær 150 km.

Den mest spesielle observasjonen er nok fra Røvær ultimo januar. Da telte jeg hele 3150 ærfugl. I følge artsobservasjoner.no den største flokken av arten i Norge til nå i 2017.

Nedenfor et kort slideshow av bilder eksponert i Haugesund i 2017.