Haugalandet har noen av de beste og mest attraktive fuglelokalitetene i Norge, spesielt langs kysten.
Det er observert nær 370 forskjellige fuglearter i regionen.

 

Utsira

Ytterst ligger Utsira som er internasjonalt kjent for spesielle fugleobservasjoner. Vår og høst kan øya være som en magnet på mange trekkfugler. Om våren kan øya være som en magnet på mange trekkfugler. Enkelte dager i mars, april og mai kan store mengder spurvefugler mellomlande. Dessuten arter som hekker langt unna Skandinavia. I august og september kan mange havfugler passere øya når vestlige vinder dominerer. Fra ultimo september til medio oktober kommer minst et par hundre fuglekikkere fra inn- og utland til Norges minste kommune. Da tråler folk øya i håp om å oppdage asiatiske eller amerikanske godbiter. Imponerende 332 fuglearter er registrert på Utsira.

 

Karmøy

Karmøy har en rekke interessante fuglelokaliteter langs det vakre kystlandskapet på vestsida. Spesielt er område rundt lille Taravika nær Langåker veldig spennende. Her kan vade- og spurvefugler skape store "overskrifter" i det norske fuglemiljøet, spesielt fra slutten av juni til november. Videre er det observert mange fuglearter på Syre og Beiningen sør på øya. På sistnevnte sted ble den amerikanske fuglen ovnparula, som er ekstremt sjelden i Europa,  funnet i oktober 2003.  Lokalitetene Feøy, Bøvatnet, Heiavatnet, Tjøsvoldsvatnet, Åkrasanden og Hilleslandsvatnet er også verd en sjekk. Kommunen har 314 observerte fuglearter.

 

Haugesund

Røvær ligger en drøy mil nordøst for Utsira. Mulighetene for interessante observasjoner er normalt mindre enn på Utsira. Imidlertid ble det i 1980 gjort en førstegangsregistrering for Norge, den sibirske stripesangeren. Det er normalt få fuglekikkere som frekventerer øya, og dermed er det ofte jomfruelig mark her. 224 fuglearter er loggført.

Haugesunds fastland har spesielt en god lokalitet, nemlig naturreservatet Tornesvatnet. I og rundt vatnet er drøyt 200 fuglearter observert, også flere nasjonale sjeldenheter. Totalt er det sett 277 fuglearter i kommunen. 

 

Sveio

Sveio kommune har flere fine naturreservat i sentrumsnære områder; bl.a. Mannavatnet og Bjellandsvatnet. Dessuten viste et år med regelmessige fugleregisteringer langs grusveien fra Mølstrevåg til Ryvarden fyr at dette var et interessant sted for trekkfugler. 211 arter registrert

 

Tysvær

I Tysvær er strandsonen og sjøen like øst og sør for Kårstøanlegget mest attraktivt for fuglekikking, spesielt vinterstid. Her er ofte de største konsentrasjonene av ender samlet på Haugalandet. I gammel løvskog rundt omkring i kommunen kan flere hakkespett-arter observeres. 228 fuglearter registrert.

 

Bokn

Selv lille Bokn kommune har flere lokaliteter som kan være verd å sjekke, bl.a. Vågavatn og nærliggende biotoper på Austre Bokn. Dessuten nevnes Loten helt i sørvest på Vestre Bokn. Her overvintrer ofte brukbart med vann- og sjøfugler. Det er registret 165 arter i Bokn kommune.

Vindafjord

Vindafjord har som Tysvær biotoper for hakkespetter og i barskogene kan storfugl påtreffes. Det beste stedet for fuglekikking i den store kommunen er nok Landavatnet og nordlige Vatsvatnet like øst for E 134. Videre raster ofte mange fugler i fjæra langs Ølensosen. 193 fuglearter registrert.

Fuglekikkere på Utsira
Fuglekikkere på Utsira

 

Share