FuglerFugleturFugleturerHaugesund

Det smaker fugl

De siste par ukene har temperaturen steget til det akseptable. Vi har liksom tint opp etter en svært kald og våt april. Vindretning mellom sør og øst er alltid kjærkomment for fuglekikkere. Da er det håp for «godbiter» som hekker langt unna Vestlandet. Gunstig vær har resultert i «bonusarter» som igjen gir håp om å klare det hårete målet om 207 observerte fuglearter i Haugesund i 2017. Nå i midten av mai er 157 arter loggført. Mer info på 207 arter. Skritt-telleren for 2017 viser omtrent 750 000 steg. 

En rekke av Afrika-trekkerne er i boks bl.a. buskskvett, rødstjert, gråfluesnapper, bøksanger, hagesanger, gresshoppesanger, tårnseiler og de tre svaleartene. Ellers er det kjekt å se at den særs vakre vipa fortsatt får fram noen unger i kommunen.

Siden forrige blogg er dvergspurven på Røvær 12. mai den sjeldneste arten på lista. Ellers er jeg fornøyd med snadderand over Førlandsvatnet og de fem svarthalespovene som rastet kort ved Tornesvatnet. I løpet av den siste måneden har jeg sett tre fiskeørner i Haugesund, og det er mer enn forventet. En over Skeisvatnet og to på Røvær.

Dersom været blir bra de neste ukene, vil jeg anta at antall kommunelista vil være omtrent 170 arter i medio juni.