I 2017 har jeg ett mål for min fuglekikkeraktivitet: Observere minst 207 arter i Haugesund kommune. Med jevn sjekking av de beste lokalitetene samt en rekke varierte biotoper, bør det være mulig. Kystnære områder som Røvær, Kvalsvik og Tornesvatnet. Dessuten noen med et visst potensiale i midtre og indre strøk; Skeisvatnet, Haraldsvang, Djupadalen, Steinsfjellet, Skarstad og Halseid. Skrittelleren oppdateres etter hver fugletur.

Og kanskje det beste av alt; kortreist fuglekikking 🙂

Jan Kåre

Antall arter observert i 2017

Haugesund
193
Tornesvatnet
137
Røvær
145
Skritteller
1835400
Historikk

I løpet av de siste førti år er det observert nær 280 forskjellige fuglearter i Haugesund kommune. 

De første seriøse fugleregistreringene i Haugesund ble gjort på Røvær og i Kvalsvik på slutten av 1970-tallet. Satsingen på Røvær var sannsynligvis et resultat av funn av svært sjeldne fugler på Utsira. Allerede i 1980 fikk pionerene god belønning da Norges første stripesanger ble funnet på Røvær. En art som tilreisende fuglekikkere på Utsira lenge hadde drømt om.

I Kvalsvik ble det parallelt gjort høsttellinger av direktetrekkende sjø- og vadefugler i flere år. Materialet fra begge lokalitetene ble publisert i omfattende artikler i "Vår Fuglefauna" senere på 1980-tallet.

Dersom en skal snakke om gullalder for fuglekikking i Haugesund, må det nok bli 1980-tallet. Da ble altså viktige registreringer gjort, og det var ti-året med flest fuglekikkere.

Senere har det vært en håndfull som har drevet geskjeften, i perioder med svært lav aktivitet.

 

Share